Dịch vụ

title
- Dịch vụ

title

title

Cosmo đã sớm nhận ra các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam rất cần nguồn vốn dễ tiếp cận để có thể tăng trưởng ổn định và lành mạnh. Tuy nhiên, các ngân hàng trong nước chưa thực sự đáp ứng được hết các nhu cầu này. Trong khi đó các doanh nghiệp cũng như của các định chế tài chính từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan… lại sẵn có một nguồn tài chính phong phú và nhu cầu mở rộng đầu tư ra nước ngoài.

Vì vậy, chúng tôi mong muốn được làm cầu nối để lấp đầy khoảng trống này, sao cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài có thể gặp gỡ và trao đổi tài nguyên và cơ hội kinh doanh thông qua sự hợp tác và hợp lực một cách hài hòa.

Những nhân sự chủ chốt của chúng tôi đã từng đến và sống ở nhiều nơi trên thế giới, trải nghiệm nhiều khía cạnh văn hoá và kinh doanh của những nơi đó. Chúng tôi thực sự xác tín rằng chúng tôi có kiến thức, kinh nghiệm và sự thấu cảm để đặt mình vào hoàn cảnh của khách hàng, nhìn từ quan điểm của khách hàng và phục vụ cho lợi ích tốt nhất của khách hàng.

title
  • Tư vấn Bên Bán/ Bên Mua, tiêu điểm là doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam
  • Chiến lược kinh doanh hậu sát nhập
  • Mua công ty bằng vốn vay

01

Tư vấn Mua bán & Sáp nhập (M&A)

title
  • Huy động vốn chủ sở hữu cho công ty niêm yết và chưa niêm yết
  • Huy động vốn vay cho các chiến lược hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (Khoản vay trung và dài hạn, Phát hành trái phiếu)
  • Tài trợ dự án

02

Huy động vốn

title
  • Báo cáo nghiên cứu thị trường
  • Chiến lược Gia nhập thị trường
  • Phân tích đánh giá Đối tác địa phương
  • Tìm kiếm Đối tác


03

Gia nhập thị trường