Dự án

title
- Dự án

title

Tư vấn Mua bán & Sáp nhập (M&A)

M&A deal giữa công ty nhập khẩu phân phối rượu với một tập đoàn đa ngành Nhật Bản

title

Tư vấn Mua bán & Sáp nhập (M&A)

M&A deal giữa công ty phái cử nhân sự Việt Nam với công ty phái cử nhân sự Nhật Bản

title

Tư vấn Mua bán & Sáp nhập (M&A)

M&A deal giữa công ty quản lý toà nhà lớn nhất Việt Nam với công ty quản lý toà nhà thứ nhì Nhật Bản

title

Huy động vốn

IPO & Niêm yết chứng khoán cho vài ngân hàng Việt Nam với quy mô deal từ 100-300 triệu USD và vốn hoá hơn một tỷ USD sau khi niêm yết

title

Tư vấn Mua bán & Sáp nhập (M&A)

Tư vấn bên bán cho một M&A deal giữa một tập đoàn nổi tiếng Việt Nam với một công ty fintech sở hữu nước ngoài (quy mô deal 20 triệu USD)

title

Huy động vốn

Phát hành trái phiếu tư nhân và niêm yết cho nhiều công ty